26th Asian Tenpin Bowling Championships
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Medal Album
Photo Album
Photos: image 1 Of 41 thumb
Frawley, Seymour, Janawicz
Photos: image 2 Of 41 thumb
CHN Team
Photos: image 3 Of 41 thumb
Danny Santos and Helen Yaw
Photos: image 4 Of 41 thumb
KSA Team
Photos: image 5 Of 41 thumb
MAS Men Team
Photos: image 6 Of 41 thumb
MAS Women Team
Photos: image 7 Of 41 thumb
Natasha, Jane, Esther
Photos: image 8 Of 41 thumb
PHI Officials
Photos: image 9 Of 41 thumb
PHI Team
Photos: image 10 Of 41 thumb
QAT Team
Photos: image 11 Of 41 thumb
Rafiq Ismail and Helen Yaw
Photos: image 12 Of 41 thumb
Saeed and spouse
Photos: image 13 Of 41 thumb
SGP Men Team
Photos: image 14 Of 41 thumb
SGP Women Team
Photos: image 15 Of 41 thumb
TPE Team
Photos: image 16 Of 41 thumb
UAE Team
Photos: image 17 Of 41 thumb
Wendy, Gillian, Nora
Photos: image 18 Of 41 thumb
VVIPs
Photos: image 19 Of 41 thumb
Dummers
Photos: image 20 Of 41 thumb
Ms Vivien Lau closing speech
Photos: image 21 Of 41 thumb
Mr Karl Kwok speech
Photos: image 22 Of 41 thumb
Mr Paul Cheng speech
Photos: image 23 Of 41 thumb
Flag handling march in
Photos: image 24 Of 41 thumb
Flag folding
Photos: image 25 Of 41 thumb
Flag handling
Photos: image 26 Of 41 thumb
2024 Host, THA
Photos: image 27 Of 41 thumb
Most Popular Men
Photos: image 28 Of 41 thumb
Most Popular Women
Photos: image 29 Of 41 thumb
Most Popular Men & Women
Photos: image 30 Of 41 thumb
Overall Women Champ
Photos: image 31 Of 41 thumb
Overall Men Champ
Photos: image 32 Of 41 thumb
Overall Champion
Photos: image 33 Of 41 thumb
2018 Women 3rd
Photos: image 34 Of 41 thumb
2018 Women 2nd
Photos: image 35 Of 41 thumb
2018 Men 3rd
Photos: image 36 Of 41 thumb
2018 Men 2nd
Photos: image 37 Of 41 thumb
2019 Women 3rd
Photos: image 38 Of 41 thumb
2019 Women 1st
Photos: image 39 Of 41 thumb
2019 Men 3rd
Photos: image 40 Of 41 thumb
2019 Men 1st
Photos: image 41 Of 41 thumb
2019 Champions

Photos by Terence Yaw in Hong Kong, China.

| Back |